Vyhodnotenie súťaží FEST FOTO SÚŤAŽ 2016 a Fotohádanka

FEST FOTO SÚŤAŽ 2016


 I. TÉMA: Rozmanitosť kultúr očami cestovateľa

I. kategória do 16 rokov
(vrátane)

1. miesto – Karin Szalayová
2. miesto – Mária Dvorščíková
3. miesto – Zuzana Ľudviková

II. kategória nad 16 rokov

1. miesto – Veronika Kviatkovská
2. miesto – Emil Ruščák
3. miesto – Kristína Gašparovičová

 II. TÉMA Hory, kras a príroda Turca očami turistov ale aj hory,
kras a príroda sveta očami turistov z Turca

I. kategória do 16 rokov
(vrátane)

1. miesto – Zuzana Ľudviková
2. miesto – Peter Hlinka
3. miesto – Aneta Migátová

II. kategória nad 16 rokov

1. miesto – Lukáš Hodoň
2. miesto – Martin Slavík
3. miesto – Michaela Žoncová

ČESTNÉ UZNANIA

Lukáš Buocik, Jakub Láclavík

.

FOTOHÁDANKA


Stanislav Knopp

.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a oceneným blahoželáme.
Bookmark the permalink.

Comments are closed