Vyhodnotenie súťaží (FEST FOTO SÚŤAŽ 2015 a Fotohádanka)

FEST FOTO SÚŤAŽ 2015


CENY UDELENÉ POROTOU

I. kategória

Čestné uznanie: Lenka Nechalová (fotografia číslo 5)

Fotografie nájdete tu.

II. kategória

1. miesto: Juraj Gavura (fotografia číslo 81)
2. miesto: Juraj Gavura (fotografia číslo 80)
3. miesto: Katarína Polerecká (fotografia číslo 11)

Fotografie nájdete tu.

Porotcami súťaže boli: Vladimír Bača a Zuzana Vajdová.

CENY UDELENÉ VEREJNÝM HLASOVANÍM

I. kategória

Lenka Nechalová (fotografia číslo 2)

Fotografie nájdete tu.

II. kategória

Jiří Schmidt (fotografia číslo 4)

Fotografie nájdete tu.

 

SPOMEDZI VŠETKÝCH HLASUJÚCICH BOLA VYLOSOVANÁ A ODMENENÁ

Mária Škutová

 

Fotohádanka

Na Martinskom cestovateľskom festivale 2015 bol vylosovaný Boris Galický.


 Všetkým oceneným blahoželáme a zúčastneným ďakujeme.
Bookmark the permalink.

Comments are closed