Vodná nádrž Turček

Viete, že …


…vodná nádrž Turček patrí medzi najnovšie vodné nádrže na Slovensku. Vybudovaná bola v rokoch 1993-1995. Sypaná hrádza má v najvyššom mieste nad údolím výšku 59 metrov a dosahuje dĺžku v korune 287 metrov. Slúži ako zásobáreň kvalitnej pitnej vody pre okresy Prievidza, Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice a Martin. Funkcia ochrany pred povodňami je, vzhľadom na jej polohu na hornom toku rieky Turiec, značne obmedzená.


  UHÁDNITE!  

Viete, ktorá vodná nádrž na Slovensku bola postavená neskôr? Viac informácií

Bookmark the permalink.

Comments are closed