Turčekovský vodovod

Viete, že…


…turčekovský vodovod je unikátne technické dielo s históriou siahajúcou až do 15. storočia. Z horného (horského) toku Turca, neskôr priamo z vodnej nádrže Turček, privádza systémom prekrytých povrchových rýh a podzemných štôlni vodu do Kremnice. Tu pôvodne slúžila na pohon banských strojov, najmä čerpadiel. V prevádzke je dodnes, avšak s pozmenenou funkciou: privádzaná voda slúži na pohon kaskády vodných elektrární s troma stupňami. Posledná, tretia vodná elektráreň je ukrytá v podzemí, na dne 245 m hlbokej šachty. Po odovzdaní svojej energie je voda odvádzaná banskou dedičnou štôlňou v dĺžke cca 11 km.


  UHÁDNITE!  

Viete, kde Turčekovský vodovod končí? Viac informácií
Bookmark the permalink.

Comments are closed