Tri tváre Austrálie [Michal Kraus]

Apríl 2014
Australie

Téma: Tri Tváre Australie
Dátum: 25.4.2014    
Čas: 17.30    
Rozprával: Michal Kraus    
Miesto: budova Turčianskej knižnice v Martine
 Fotografie z Večeřa TU
 Fotografie z Cesty TU
Bookmark the permalink.

Comments are closed