Stred Austrálie

Viete, že …


Stred Austrálie – http://www.bonzle.com/

Stred Austrálie mapka – http://www.howderfamily.com/

… stred Austrálie oficiálne neexistuje? Už prví prieskumníci rozľahlých priestorov tohto kontinentu pomenovali jeden z vrchov Central Mount Stuart na počesť škótskeho objaviteľa Johna McDouall Stuarta, ktorý asi 4km odtiaľ vzdialený bod dosiahol a označil za stred kontinentu už 22. apríla 1860. Napriek tomu nie je jediný centrálny bod oficiálne evidovaný, nakoľko sa rôznymi metódami jeho stanovenia dosahujú rôzne výsledky. Asi najhodnovernejšou metódou je stanovený tkz. gravitačný stred, teda bod, na ktorom by Austrália nahradená doskou balansovala na hrote špendlíka. Inou metódou je bod stanovený ako najvzdialenejší od ktoréhokoľvek pobrežia. Len neďaleko leží medián stanovený najhrubšou metódou – ako priesečník spojníc najväčšej šírky a dĺžky kontinentu. To značí, že aj napriek nepravidelnému tvaru má Austrálsky kontinent vysokú mieru symetrie.

 


  UHÁDNITE!  

Viete, kde leží stred Európy? Viac informácií

Kamil Korecz

Bookmark the permalink.

Comments are closed