Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh

Viete, že…


…prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je bezpochyby jedným z vrcholov priehradného staviteľstva na Slovensku. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, asi 10 km nad sútokom Bieleho a Čierneho Váhu. Horná nádrž bola vybudovaná v zložitých geologických podmienkach na vrchu kopca Neznáma, kde priemerná ročná teplota dosahuje len +4°C. Horná nádrž nemá prirodzený prítok, plní sa len čerpaním vody z dolnej nádrže systémom troch podzemných privádzačov. Vedie k nej kvalitná asfaltová cesta, ktorú radi využívajú cyklisti. Elektráreň dokáže nabehnúť do výkonu rádovo v sekundách, pokrýva odberné špičky a tvorí zálohu pre najväčšie energetické bloky na Slovensku.


  UHÁDNITE!  

Viete, v akej nadmorskej výške je horná nádrž? Viac informácií

Bookmark the permalink.

Comments are closed