Plzeň leží na sútoku štyroch riek

Viete, že …


…plzeň leží na sútoku štyroch riek. Tieto sa vejárovite zbiehajú k mestu, kde sa ich vody postupne spájajú. Najvýznamnejšou, hoci nie najvodnatejšou plzenskou riekou je Mže. Obteká centrum mesta zo severu a spolu s riekou Radbuzou vytvárajú klin, v ktorom je situované historické jadro mesta. V týchto miestach je rieka Radbuza už obohatená o vody rieky Úhlavy, ktorej tok sa končí sútokom na južnom okraji mesta. Štvrtou plzenskou riekou je Úslava, ktorá sa vlieva ako posledná v severnej časti mesta, pri mestskej časti Doubravka. Vzájomným sútokom najvýznamnejších riek, Mže a Radbuzy, vzniká rieka Berounka, o ktorej by sa dalo hovoriť aj ako o piatej plzenskej rieke. 


  UHÁDNITE!  

Viete, kde sa rieka Berounka vlieva do Vltavy? Viac informácií

Kamil Korecz

Bookmark the permalink.

Comments are closed