Osobný automobil

Viete, že …


… osobný automobil sa v kontraste s jeho dnešným masovým využitím vyvíjal
pomerne opatrne? Vôbec prvé auto v princípe ako ho chápeme dnes zostrojil nemecký
vynálezca a konštruktér Karl Friedrich Benz v roku 1885. Avšak prvým zdokumentovaným
existujúcim samohybným vozidlom bol trojkolesový voz zostrojený Francúzom Nicolas-
Joseph Cugnotom už okolo roku 1769. Poháňaný bol silou pary generovanej v kotli
zavesenom v prednej časti vozidla. Problémy plynúce z nutnosti nepretržitého zásobovania
stroja vodou a palivom nedovolili jeho rozšíreniu. Dostatočne energeticky bohaté a
kompaktné palivo so sebou priniesol až zážihový motor s vnútorným spaľovaním. Práve
takýto druh motora použil Benz na svojom prvom automobile.


 UHÁDNITE! 

Viete, čo podnietilo masový rozvoj automobilizmu? Viac informácií

Kamil Korecz

Bookmark the permalink.

Comments are closed