Členstvo

Členstvo v MKPC


Prečo sa stať členom združenia MKPC?

Členovia združenia môžu spolurozhodovať a aktívne sa podieľať na činnosti združenia, svojimi príspevkami a nápadmi obohatiť činnosť združenia. Základným cieľom združenia je prostredníctvom svojej činnosti podporovať rozvoj turizmu v Turci, edukačne pôsobiť, združovať záujemcov o netradičné cestovanie a vytvárať priestor na spoločenské stretnutia. Členstvo v združení Vám umožní aktívne pôsobiť v rámci našich spoločných aktivít, vychádzajúcich z cieľov združenia, ktoré sú zadefinované v stanovách združenia.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí neustále skvalitňovať aktivity MKPC.

 clenstvoMKPC


Ako sa stať členom nášho klubu:

1. Vypísanie prihlášky (vyššie).

2. Zaplatenie členského príspevku, ktorého výška je 5 €, pre detského člena 2 € na aktuálny kalendárny rok. Táto suma bola schválená členmi Rady Občianskeho združenia a bude použitá výlučne na činnosť Klubu. Poplatok možno poukázať na účet združenia 4019207085/7500 alebo v hotovosti.

preukaz MKPC3. Zápis do Zoznamu členov Občianskeho združenia a vystavenie preukazu.

Po naplnení obsahu jednotlivých bodov sa stanete členmi Martinského klubu priaznivcov cestovania. Tešíme sa na Vás a našu spoluprácu.

Radoslav Pančík, predseda združenia

 

Comments are closed