MOSTY – Martinský cestovateľský festival

MOSTY – Martinský cestovateľský festival

festival o cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode


IMG_4637kop.jpg

Niesol sa v duchu myšlienky projektu MOSTY, a to presadzovania tolerancie medzi ľuďmi na základe poznania kultúrnych špecifík. Programová skladba festivalu bola pripravená tak, aby návštevníci mali prostredníctvom prezentácií fotografií a filmovej tvorby sprostredkované nezabudnuteľné zážitky z najrôznejších oblastí našej planéty. Rovnako boli predstavené témy zo života ľudí v problémových oblastiach sveta. Cieľom festivalu bolo tiež vytvoriť priestor pre stretávanie sa cestovateľov a výmenu informácií, skúseností ako aj zbližovanie sa ľudí so spoločnou záľubou.

Festival bol prvý raz päťdňový, čo sa ukázalo ako pozitívum. Takto zostavený poskytol dostatok priestoru hosťom festivalu s možnosťou spätnej väzby diváka s hosťami festivalu v duchu neformálnych besied a rozhovorov. Päťdňový festivalový program vyústil už tradične do hlavného maratónu prezentácií a premietania.

Tohtoročná festivalová ponuka bola bohatá aj na sprievodný program, ktorého súčasťou bol už druhý ročník výstavy fotografií Fest foto súťaže. Jej predsedom bol Michal Pišný, ktorý počas vernisáže ochotne poskytol odborné rady a pripomienky k vystaveným fotografiám. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 27 autorov s viac ako stovkou fotografií. Obohatením festivalu boli tiež autorské výstavy z výberu tvorby Mariána Poliaka a Tomáša Hulíka. Piaty festivalový deň v kine Strojár sa o pohodu nielen pri cestovateľských diskusiách postarala Čajovňa Dúšok zdravia, deti zo skautského oddielu z Vrútok so svojimi hrami pre malých i veľkých.

Tiež bola vyhodnotená viacmesačná súťaž Fotohádanka. Detských návštevníkov čakala súťaž „Malofatranská stovka indoor“. Jej úvodu sa zúčastnil aj zakladateľ a organizátor Malofatranskej stovky Martin Drozd.

Na tohtoročnom festivale sa vďaka prezentujúcim, organizátorom, ale aj verejnosti zúčastnenej na podujatí podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru, za čo by som rád všetkým poďakoval.

Radoslav Pančík, organizátor

Bookmark the permalink.

Comments are closed