Mesto Terezín

Viete, že …


 … mesto Terezín v okrese Litoměřice vzniklo v roku 1780 ako bastiónová pevnosť? Vybudovaná na sútoku Labe a Ohře mala chrániť českú kotlinu pred vpádom cudzích vojsk zo severonemeckej nížiny cez kaňonovité údolie Labe. Ráz mesta sa v pôvodnej podobe dochoval prakticky bez zmien dodnes: mohutné hradby v tvare osemuholníka doplnené o päťboké bastióny predstavujú vrchol pevnostného systému tohto typu. Opevnenie, obsahujúce dômyselný systém vodných priekop a podzemných tunelov (až 29km), je vybudované z tehlových múrov šírky až 30m vyplnených zeminou, na nárožiach armovaných kamenným murivom. Rozvojom zbraní a vojenskej taktiky stratila pevnosť svoj prvotný význam. Postupne sa premenila na civilné mesto. Časť pevnosti ešte dlho slúžila ako ťažké väzenie, v období druhej svetovej vojny tu bolo zriadené židovské ghetto. Za svoj čin tu bol väznený aj srbský nacionalista Gavrilo Pincip.


  UHÁDNITE!  

Viete, kto bol Gavrilo Princip a čím sa previnil? Viac informácií

Kamil Korecz

Bookmark the permalink.

Comments are closed