Magdaléna Rojo

Čo nás môžu naučiť pôvodní obyvatelia Mexika?

• Miesto: Martin
• Deňsobota

„Sme komunita, opak individuality; sme komunitné územie, nie súkromné vlastníctvo; sme priestor pre zdieľanie, nie sme konkurencia; sme polyteizmus, nie monoteizmus. Sme priestor pre výmenu, nie podnikanie; sme rozmanitosť, nie rovnakosť… Sme vzájomne závislí, nie slobodní. Máme autority, nie panovníkov.“

Zapotecký intelektuál, Jaime Martínez Luna, napísal toto o spôsobe života v pôvodných komunitách v mexickom štáte Oaxaca.

V oaxackých komunitách ľudia počas dlhých storočí vytvárali spôsob života, ktorý sa prenášal z generácie na generáciu, a dnes by sme v ňom mohli hľadať akúsi alternatívu k ekonomickému systému (kapitalizmus) i politickému zriadeniu (demokracia) západného sveta.

Systém stojí na reciprocite, na spoločnom rozhodovaní o veciach, ktoré sa nás všetkých týkajú, na preberaní zodpovednosti za vlastné konanie. Tak trochu rúca predstavy, ktoré nám o živote ponúka individualistická, konzumná spoločnosť, a zároveň ponúka návod na to, ako sa k sebe navzájom, v ľudskosti viac priblížiť.

Slovenská novinárka na voľnej nohe Magdaléna Rojo a jej manžel, fotograf Noel Rojo, žili v štáte Oaxaca viac ako rok a tamojší spôsob života skúmali vo viacerých horských dedinách a mestečkách. Cez videá a fotky nás Magdaléna zavedie do dedín, ktoré sa starajú o svoje životné prostredie, nepúšťajú medzi seba politické strany, zakladajú vlastné rozhlasové stanice i kiná, boli schopné prejsť z baníctva k udržateľnému lesníctvu; do dedín, kde sa neustále oslavuje, lebo to ľudí spája.


O Magdaléne …

Magdaléna Rojo je novinárka na voľnej nohe. Dlhodobo pokrýva globálne témy a ľudské práva prevažne z rozvojových krajín. Okrem slovenských médií uverejňuje svoje texty aj v zahraničných médiách. Spoločne s Noelom založili projekt Ženy, ktoré zostali, o ženách, ktoré vo svojich krajinách čakajú na migrujúcich členov ich rodín. Aktuálne obaja pracujú na globálnom projekte Univerzity v Južnej Kalifornii, Spiritual Exemplars, v rámci ktorého mapujú vplyv spirituality na životy ľudí, ktorí robia zmenu v spoločnosti. Venujú sa tiež tomu najkrajšiemu projektu – svojmu nedávno narodenému synovi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed