Kúpele Nimnica

Viete, že …


… kúpele Nimnica sú najmladšie slovenské kúpele? Prameň minerálnej vody bol objavený pri stavbe priehrady Nosice počas hĺbenia základov výpustného zariadenia v koryte Váhu. Silný prameň sa dostal na povrch z hĺbky okolo 65 – 70m v novembri 1952. Navŕtaním dodatočného prieskumného vrtu voda tryskala výdatnosťou až 12 litrov za sekundu a gejzír dosahoval až 12 m. Podrobný chemický rozbor potvrdil liečivé účinky vody. Obsah rôznych chemických látok mal však silne korozívny vplyv na betón a oceľovú výstuž, preto musela byť technológia stavby Priehrady Mládeže ako aj použité materiály zmenené. Betón museli nahradiť čadičové kocky a iné odolné materiály dovezené z cudziny. To viedlo k predĺženiu stavby a jej predraženiu. Prameň minerálnej vody bol zachytený a vrtom odvedený na povrch. Tu, v katastri obce Nimnica, vznikli čiastočne aj prispôsobením objektov predtým slúžiacich potrebám výstavby priehrady najmladšie kúpele na Slovensku. Prvých pacientov privítali 1.
apríla 1959.


  UHÁDNITE!  

Viete, koľko priehrad tvorí vážsku kaskádu? Viac informácií

Kamil Korecz

Kúpele Nimnica 2x èb – http://puchovodedicstvo.sk/

Bookmark the permalink.

Comments are closed