Jadranské more

Viete, že …


Adriatic_Sea_Bathymetry.svg – https://en.wikipedia.org/

… Jadranské more je vedľajšou súčasťou Stredozemného mora? Napriek svojim kompaktným rozmerom – dĺžka 783 km, priemerná šírka 170 km – je pozoruhodne rôznorodé. Zatiaľ čo skalnatá balkánska časť pobrežia je nesmierne členitá a charakteristická stovkami ostrovov, taliansky breh je prakticky priamy, piesočný s pobrežnými nížinami. Rozdielna je aj hĺbka: severozápadná časť je pomerne plytká s hĺbkou do 100m, smerom
k Otrantskému prielivu na juhovýchode postupne klesá na úroveň cca 700m. V Juhojadranskej panve, medzi mestami Bari a Dubrovník, však hĺbka presahuje až 1200m. Rozdiely sú aj v salinite vody, pretože severnú časť výdatne rozrieďujú toky ústiacich riek. Naopak jednotná je teplota vody pri hladine: napriek väčšiemu prehrievaniu plytkých vôd na severe teplotu mora v tejto časti ovplyvňujú vlievajúce sa chladné alpské rieky na podobnú teplotnú úroveň menej preslnených južných vôd.


  UHÁDNITE!  

Viete, koľko ostrov je v Jadranskom mori evidovaných? Viac informácií

Kamil Korecz

Bookmark the permalink.

Comments are closed