FOTOHÁDANKA – marec 2016

Výherkyňa sa stala Anna Ondrejková, gratulujeme.

Hájske vodopády

Hajské vodopády nazývané aj Vodopády Hlboký jarok sa nachádzajú v Hájskej doline (krasovej tiesňave)neďaleko od cesty spájajúcu obce Háj aHačava.
Vyskytujú sa tu vzácne rastlinné a živočíšne druhy. Pestrosť a množstvo flóry je podmienená inverziou vegetačných pásiem. Dolina oddeľuje od seba dve najvýchodnejšie planiny Slovenského krasu  a to Zádielskú planinu  a Jasovskú planinu.


 Odpoveďový formulár TU.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed