FOTOHÁDANKA – máj 2016

Výherkyňa sa stala Elena Bencúrová, gratulujeme.

 Malý Dunaj

Malý Dunaj je nížinná rieka a rameno Dunaja s dĺžkou 128 km. Malý Dunaj tečie stálym, miernym prúdom. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje za stavidlami pri Slovnafte v Bratislave v nadmorskej výške 126 m n. m. Meandruje nížinnou krajinou. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne v nadmorskej výške 106,5 m n. m. do Dunaja.


 Odpoveďový formulár TU.

Bookmark the permalink.

Comments are closed