FOTOHÁDANKA – jún 2016 – ŠPECIÁL

Výherca sa stal Branislav Štefánik, gratulujeme.

  Dyje a Morava – sútok

Sútok riek Moravy a Dyje je zároveň aj hraničným trojrozmedzím štátov Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Miesto je najlepšie dostupné bicyklom z českej strany cez najrozsiahlejší lužný les v Čechách. Práve na bicykli sa sem oplatí ísť a to preto, že sútok okrajovo zasahuje do Lednicko Valtického areálu.

 Obrázok bez popisu


Odpoveďový formulár TU

Bookmark the permalink.

Comments are closed