FOTO-MOSTY kultúr

LETNÝ FOTO FEST 2016


HOSTIA PARTNERI FOTOVÝSTAVA: “ĽUDIA A ĽUDIA”


| popis akcie… → 

FOTKY

1 deň


 2 deň


Plagát podujatiaTento rok sa opäť uskutoční v Martine LETNÝ FOTO FEST, ktorého podujatia budú realizované vďaka projektu FOTO-MOSTY kultúr, podporeného Nadáciou Kia Motors Slovakia.

Podujatie sa uskutoční 17. júna 2016 na pešej zóne mesta Martin a 18. júna 2016 pokračuje na  Martinských holiach.

Ústrednou myšlienkou projektu je podpora tolerancie prostredníctvom aktivít mládeže i verejnosti.

Aktuálny ročník pozostáva z netradičnej výstavy tematickej fotografie, vytvorenej     zo súboru autorských fotografií, ako aj kolekcie diel  pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Výstava pacientov „má rúcať mýtus vo vedomí ľudí, že psychiatria už nie je „zvieracia kazajka“, ale pomocná ruka.“ Kurátorkou celej výstavy je Beáta Kubíková. Fotografie si možno pozrieť od 12.00 h do neskorých nočných hodín. Večer od 19.00 h sa uskutoční vernisáž spojená s tvorivým stretnutím pod názvom: „ Myslím si, že …“, kde budú môcť záujemcovia vyjadriť svoje postoje nielen v diskusii pri fotografiách, ale aj písomne na veľkoplošnom formáte, a podporiť tak ústrednú myšlienku podujatia. Program prvého dňa uzavrie hudobný hosť David Bolek a premietanie dokumentárneho filmu „Telo a duša“ z festivalu Jeden svet, zobrazujúceho „Príbehy troch telesne postihnutých Mozambičanov, ktorí svojimi aktivitami a postojom ovplyvňujú celú spoločnosť.“ Premietať sa začne o 21.30 h na bočnej stene Slovenského komorného divadla Martin.

V sobotu 18. júna 2016 o 16.00 h bude symbolické stretnutie turistov na Veľkej lúke z obcí pod vrcholom, kde plánujeme v budúcnosti inštalovať smerovú ružicu.    O 18.00 h bude program pokračovať  na Chate Martinské hole, kde si návštevníci budú môcť pozrieť cestovateľské prezentácie hostí Petry Pogányovej (Autostopom (až) k Himalájam), Branislava Štefánika (Iracký Kurdistan) a Andreja Bendíka (Tajomstvá neživej prírody Turca) spojené s  besedou a tvorivými diskusiami.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Radoslav Pančík Predseda Martinského klubu priaznivcov cestovania, o.z.

Bookmark the permalink.