Turčekovský vodovod

viete, že...

Viete, že… …turčekovský vodovod je unikátne technické dielo s históriou siahajúcou až do 15. storočia. Z horného (horského) toku Turca, neskôr priamo z vodnej nádrže Turček, privádza systémom prekrytých povrchových rýh a podzemných štôlni vodu do Kremnice. Tu… Čítajte ďalej…