Bicykel

Viete, že …


 … bicykel je historicky najrozšírenejší dopravný prostriedok? Udáva sa, že v súčasnosti sa na svete používa okolo dvoch miliárd týchto jednostopových bezmotorových vozidiel. Až polovica z tohto počtu bolo vyrobených od roku 2000, čo mnohonásobne prevyšuje počet vyrobených áut. Vynálezca bicykla sa nedá určiť, tento dopravný prostriedok vznikol postupnou evolúciou za prispenia viacerých vynálezcov a zlepšovateľov. K najväčšiemu rozšíreniu prispelo najmä uvedenie tkz. bezpečného bicykla na konci 19-teho storočia. Na rozdiel od predchodcu – velocipédu – jazdec dočiahol na zem a nohy mal vzdialené od rotujúceho kolesa. Okrem základnej funkcie dopravy sa bicykle vo veľkom využívajú na rekreačné účely, v športe, ako detské hračky, na prepravu menších nákladov, vo verejných službách (polícia, pošta, …), a inde. V niektorých mestách sa vďaka priaznivým podmienkam stali doslova fenoménom.


  UHÁDNITE!  

Viete, v ktorom meste je svetovo najväčšie parkovisko pre bicykle? Viac informácií

Kamil Korecz

Bookmark the permalink.

Comments are closed