2% pre MKPC

Martinský klub priaznivcov cestovania
Adresa: A. Kmeťa 4, 03601 Martin
IČO: 42220297
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 4019207085/7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Odkaz na tlačivo: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Bookmark the permalink.

Comments are closed